Tuesday, October 23, 2007

atabay

sud'onga akong atabay..
sa dihang imo nang gi andam imong timba.
ni langog ang wisik sa pisi
sa gilumot kong paril
ang pisi nga ni konektar sa imong kamot
sa imong kamot diin nanurok ang mga ugat
nga nangalingsing
gikan sa imong kasing-kasing.

ako : natarug
sa imong kusog
maingon man sa imong pagkatawo.
himaya akong gibati sa
samang pagtuslob sa timba
ngadto sa akong walay-timik na tubig

labina dihang imong gibusdak kini
kay gusto mo mang masudlan
ug daghang tubig imong timba

plak, plak, togsh..

ang timba ni tuslob sa kinalawman
sa akong atabay
ni salum sa kinalawman ug
ni tiurok sa akong kangitngit

gasidlak nga mga putli na bula
nag-alirong sa nag-alimpoo nga tubig
daw sama sa bula sa balud
nga nag apas-apas sa (water surface)ibabaw sa dagat
hangtud makabot ang ganghaan sa baybayon

ang imong timba nakapabuhi
sa akong gaminghoy na kalag
nakapapukaw
sa akong walay katapusang pagdamgo---
sa mga matang na walay kamatuoran.

ug sa dihang imo nang napuno ang imong
gaawas-awas na timba
imo na kining gi-bira
ug nya ging-kabot.

ang singot sa imong agtang
ni dagayday sa imong bugdo na dughan,
sa imong dughan nga susama sa kawalogan
nipadayon ug dagayday sa imong kalibonan---
hangtud sa imong langub.

tamis na pagbati akong nasinati
sa imo na kong gitutokan sa akong mga mata
human sa pag-tuman
sa atong katuyoan dinhi sa yuta.

No comments:

Follow this blog with bloglovin

Follow my_hotmug

Bjork! Bjork! Bjork!

2

As Time Goes By

Trekkers