Friday, December 14, 2007

Parula


maaghop sa tumoy sa pangpang
didto gatindog;
tul-id ug namanhud.
gilibutan ako sa bahandi niining karagatan
apan wala masayud ang kahulugan dinhi sa pantalan

sa wala naku damha
nikalit kag butho ug
walay duhaduha ug busdak sa imong ankla
imong gipahimutang imong saag na kalag
sa akong daplin.

ikaw nagpanalipod
sa akong lawak
ug natagbaw sa akong landong
samtang ako nahimoot sa atong paghiuban.

nasusi ko tanan mong kalihokan
sa matag bugsay
sa matag ginhawa
ug sa matag higayon nga imong itabay
ang imong pukot nga mobaling sa akong pagbati

kalipay
ug katam-is sang dagat,
nga nagtampisaw imong baroto
sa akong tugkaran.

gabii; buntag
gasiga ning bombilya ko
ga kinang uban sa mga kabitoonan,
ug mosilaw dungan sa bidlisiw.

kung aduna palang koy kamot nga mo kaway
ug tiil nga mo lukso-lukso
mosayaw na unta ko dungan sa huyuhoy

apan wala nalang ko kabantay
nga nibugsay nakag balik didto sa lawod
nga walay panamilit
ug napanaw sa kapanaw-punawan
uban sa akong kalag
ug sa akong dughan
sa walay pananghid
sa katig imong gingbitbit

maaghop sa tumoy sa pangpang
didto gatindog;
tul-id ug namanhud.
gi susi ko ang tugkaran
diin mitampisaw ang imong baroto
diin ang imong ankla,
dili na motugsaw pa.

No comments:

Follow this blog with bloglovin

Follow my_hotmug

Bjork! Bjork! Bjork!

2

As Time Goes By

Trekkers