Thursday, April 17, 2008

nagkabalikos

naglingkod sa daplin
sa kapehan
akong gi-ginhawa
ang aroma
sa distansya natong duha
diin liboan ka kilometro
ang nagbuwag sa atong kalag
nga kanunay gilamoy sa aso' sa paghandum

daw suba sa kapait
ang akong tasa
diin ako:

nalumos
nalumos
nalumos

nalumos sa kinalawman sa akong kamingaw

sa ngitngit
misubay kini akong mga tudlo
nga nikurog, nituskig
dayon sa pag-kalma niini
sa dihang nahutdan na ug kinabuhi.
susama sa mga liboang hilo
nga gihomol sa dagat,
nag'wara-wara sa ilawom sa tubig.

maayo unta nga mabaling ka
sa akong mga tudlo nga ginama sa hilo
aron mabati nimo ang mga pulong
nga dili naku ma'ilitok
kay naliso man sa akong dila

maayo unta nga mabaling ka
sa akong mga tudlo nga ginama sa hilo
aron mag'kahi-usa ta
taliwala sa distansya
nga nagbuwag kanatong duha

ug sa taknang panahon
mahibalik ka kanako
ug sa hangtud sa hangtud
'tang duha magkabalikos.

sa pagka'karon dinhi sa daplin sa kapehan,
akong gi-ginhawa
ang aroma
sa distansya natong duha
diin liboan ka kilometro
ang nagbuwag sa atong kalag
nga kanunay gilamoy sa aso' sa paghandum

2 comments:

Chai said...

ley, di na siya "pisti ka".

yawa ka ley. nindot ang pagkatuyok. mas ganahan ko ani kaysa sa adtong "sa akong kapungot".

liyo_denorte said...

i consider that as one of the highest form of compliment i ever got.. =) salamat chai..

i like the notion of being my own "demon" over my craft..

=) haha..

amping kanunay chai..
all these works are also dedicated for the heart troubled ones among the 5 of us..

=)

Follow this blog with bloglovin

Follow my_hotmug

Bjork! Bjork! Bjork!

2

As Time Goes By

Trekkers