Tuesday, April 15, 2008

sa kamingaw

kung ako:
gaminghoy, mikuyos ug nalaya
kung ako:
nakugang, nagping-it sa kalagot
buhok nangalarot

sud-ungon tika sa kamingaw

kung ang akong
mga dangoyngoy
panalangin ug pangamilit
nangapalid uban sa unos
nga gidala ni hanging habagat
hala sige, kilatan tika sa kamingaw

kung kita,
nag-abot sa parula
diin atong mga damgo nag-abot.
apan napidpid sa pangpang
ug nangapaksit ang atong mga dughan

hala sige, ibusdak ko akong kamingaw

didto sa isla sa pagpangamilit
itanom ko kining pangutana
nga sa dugay nga panahon
ni turok, nangalingsing
ug nigamot gikan sa parat nga balas:

intawn sa kamingaw sa akong kalag,
ngano ikaw man?

No comments:

Follow this blog with bloglovin

Follow my_hotmug

Bjork! Bjork! Bjork!

2

As Time Goes By

Trekkers