Monday, May 12, 2008

balak gikan sa usa ka masahista

ihukas muna imong sanina:
ihukas tanan mong kakapoy,
kagoul ug tanang kasakit.
ipa-himotang imong nag-aguroy nga lawas
para ma sinati nimo ang kalinaw

hapa^, dayon ginhawa ug lawom
samtang akong mga tudlo
mo-silhig sa imong panit
diin mulanog ang liboang orchestra
nga nag daguyduy sa imong mga kaugatan.
daw kuwerdas sa matahum nga biyolin
mukatay gikan sa akong kuku
dayon mo'kitiw-kitiw sa imong dugo
hangtud mapadpad sa tumoy sa imong pilok

tang-tangon ko ang pugita
nga ni tuok sa imong tangkugo,
ug ang mga sisi^ nga ni pilit
sa imong mga bukog
aron mahingkawas ka sa kabug-aton sa imong gibati

susihon ko ang matag
grano sa imong buhok
subayon ang matag dagom
nga nahisaag sa imong ulo
mo dapyos akong kumagko
gikan sa imong agtang
moliko agi didto sa likod sa dung'gan
dayon mokanaog sa imong liog
padung ubos sa imong abaga,
padayon ug paubos
paubos,
paubos..

hangtud kalit mupasaka sa aping
sa imong sampot
mukanaog balik sa pa'a,
didto sa batiis
hangtud sa gagmayng tudlo sa imong tiil

hapa^, dayon ginhawa ug lawom
salig sa akong mga tudlo
nga mu-silhig sa imong panit
diin mulanog ang liboang orchestra
nga nag daguyduy sa imong mga kaugatan.
daw kuwerdas sa matahum nga biyolin
mukatay gikan sa akong kuku
dayon mo'kitiw-kitiw sa imong dugo
hangtud mapadpad sa tumoy sa imong pilok

No comments:

Follow this blog with bloglovin

Follow my_hotmug

Bjork! Bjork! Bjork!

2

As Time Goes By

Trekkers