Sunday, May 04, 2008

humana ba ang kuwaresma?

humana ba ang kuwaresma?
humana ba ang kainit sa udtong tutuk
nga ni silaw
diha sa kahitas-an
niining baybayon
diin nangaliki
ang mga patay
nga kinhason

humana ba ang kuwaresma?
humana ba ang imong
sekretong pagtukaw
sa katuyuang lawasnon
sa dihang ang atong mga lawas
niligid sa lapok sa biga

nawagtang na ba
ang kusog sa imong mga braso
sa pag'gakos kanaku
susama sa mga sanga
nga dili na maka-kumkum
sa mga layang dahon
nga kini hagbay ra nga nangapalid
ug nikunsad daplin sa ugat
ni'anang kahoya.

nahupas na ba ang akong kahumot,
dili ka na ba musampit ug:
"purya pungag"
tungod sa pag-ulbo
sa akong karaang katahum
susama sa mga buwak
sa flores de Mayo

natapos na ba ang tanan
nahanaw na ba ang kainit
sa imong pagbati
aron lamang kanaku?
wala ka na bay laing katuyuan
kundi sa pag-pu'pu sa akong mga udlot
dayon nilabay ka human,
kalit gibiyaan ako nga nalawos.

No comments:

Follow this blog with bloglovin

Follow my_hotmug

Bjork! Bjork! Bjork!

2

As Time Goes By

Trekkers