Monday, July 28, 2008

huka ra sha

aduna koy mga pangandoy
sa matag-adlaw
nga kanunay kong gi'panalangin

mga matang bahin pinansyal, seguridad
kalinaw sa among pamilya,
ug labaw sa tanan
mga matang bahin sa gugma.

i'yam-yam ko ang
psalmo byente-tres
aron dili naku makalimtan
nga ako:
wala gibiyaan

mga pangandoy sa matag-adlaw
baktason aron makamtan
ug hinaot sa matag lakang
dili mahisaag ug dili mawagtang

*huka ra sha
ba ra ba
yah ree sharee
shante kave salve
ba ra ba*
i also have this tendency to do "tongues" specially for things, feelings or whatever idea which are too deep or too intense to put into words..No comments:

Follow this blog with bloglovin

Follow my_hotmug

Bjork! Bjork! Bjork!

2

As Time Goes By

Trekkers