Thursday, September 18, 2008

Taym Sa'

ayaw ko talikdi
ayaw ug dagan palayo kanaku
taym sa! hunong kadiyot
ug paminawa ang tukar sa akong bukog
pangitaa ang mga aninipot sa akong kasing-kasing
ug usapa ang mga pulong
gikan sa akong atay

palihug sabta
nga ako para lang gyud kanimo.
kalimti na ang uban
kay wala silay labot
sa atong hampang nga tago-tagoan,
kay ikaw ug ako ra gihapon
ang mag kinit-anay
sa ilaw'm sa takdol nga buwan.

sa tunga-tunga sa gabii,
gusto kong mag gakus ta
nga sa labing kahugot
mawad-an tag ginhawa---
dungan sa imong kalagot:akong kaguol
ug sa atong kasubo,
manga-padpad sa hangin.

mao na nga
palihug,
ayaw ko talikdi
ayaw ug dagan palayo kanaku
hunong sa' kadiyot
ug intawn
ayaw ko biya-i

No comments:

Follow this blog with bloglovin

Follow my_hotmug

Bjork! Bjork! Bjork!

2

As Time Goes By

Trekkers