Wednesday, October 22, 2008

ako, usa ka ballerina

kininto nga sayaw
sa imong atubangan;
ako, mo kiay

ilabyog ko kining akong haw'ang nga lawas
ubay sa imong gitara,
tuod motuno ang kapaspas sa akong ginhawa
sa kasikas sa kwerdas

ang kahapdos ug kasakit
gipadayag sa akong mga kamot
nga gawara-wara
ug mulatay sa alambre sa kinabuhi
kining akong mga lapa-lapa

kininto nga sayaw
sa imong atubangan;
ako, mo kiay-kiay
motuyok dayon kog kalit
dungan sa kalibog sa hangin
nya ipalupad ko kining
akong mga bukton
sa imong gihong-hong na sonata

modagan ko diha sa imong dalan
aron masilhig ko ang linghot
sa imong niaging mga adlaw
ug taliwala sa imong kabalaka o kaguol,
mabaling tika sa akong itum na tutu^
nya pag dayon human,
kining akong tiil; akong ibusdak,
resulta sa atong pagkabungkag.

No comments:

Follow this blog with bloglovin

Follow my_hotmug

Bjork! Bjork! Bjork!

2

As Time Goes By

Trekkers