Friday, October 10, 2008

Napalid

naupos na ang sigarilyo
nga imong gi halokan
napapas na ang aso
nga niligid sa imong panan-awan

ako: molayag ug dili mo na makit-an
patuyokon ko kini akong palabad
gamit imong tayhop

susama sa abo gikan sa imong tabacco
ako: napalid ug nagpabiling gingkalimtan

No comments:

Follow this blog with bloglovin

Follow my_hotmug

Bjork! Bjork! Bjork!

2

As Time Goes By

Trekkers