Saturday, October 18, 2008

pag-inusara

dinhi sa dagat
akong i-tuslob kining akong mga mata
paningkamotan ko nga dili mamilok
hangtud aduna koy makita

naglibog naman gud ko
naglisod nakug sabot sa mga panghitabo
aduna koy mga pangutana
nga sa hagbay nga panahon
nipilit ug halos dili matangtang
susama sa pugita

susihon ko kining kalawmon
utngon ko kining kaparat
hangtud aduna nay katin-awan.

dinhi sa dagat
akong i-tuslob kining akong mga mata
paningkamotan ko nga dili mamilok
sawmon ko ang tubig sa akong pag-inusara
hangtud makit-an tika

No comments:

Follow this blog with bloglovin

Follow my_hotmug

Bjork! Bjork! Bjork!

2

As Time Goes By

Trekkers