Sunday, February 15, 2009

itom


itom
itom
itom nga kuku
sa itom nga dahon
sa itom nga sanga nga
nagpaatbang sa luspad nga buwan
itom nga kuku nga
gikambras ang akong itom nga
buko-buko diha sa pag awas
sa itom ko nga dugo
diin ako nalunod
nalunod, nalunod sa
itom nga dagat gikan sa itom 'kong dugo
ubay sa lagum ko nga baga
nawagtangan kog ginhawa
diha sa pagkirig sa akong nakugang nga
kaugatan nga nilibot
sa akong itom nga bukog:
napulo ka itom nga tudlo
didto galingkod sa iyang pang pang
napulo ka itom nga tudlo
nga bout mokapyot sa nahugno
'kong itom na kalibutan


No comments:

Follow this blog with bloglovin

Follow my_hotmug

Bjork! Bjork! Bjork!

2

As Time Goes By

Trekkers