Monday, March 09, 2009

ako si maria elena


kanunay nag inusara
pipila na ang akong nabana
apan sila: tanan nanglarga
ninglarga didto sa kalibunan
ug ako gingkalimtan
taga hapon, sa dihang pagsalop sa adlaw
mosalum ko sa akong kamingaw
ang mga lumot sa kagahapon
mo pilit sa akong panit
ug ang katugnaw sa kasubo
mopakurog sa akong mga bukog
gusto ko mosidsid sa kinalawman
ug dili na motunga pa
gusto ko nga lamyon sa kangitngit
ning akong gibati

(...dili na ko gusto mo ginhawa)

apan ang mga hapon
ug pagsalop sa adlaw
daw walay kahumanan
sige rag balik-balik
balik-balik
balik-balik balik-balik
balik-balik

No comments:

Follow this blog with bloglovin

Follow my_hotmug

Bjork! Bjork! Bjork!

2

As Time Goes By

Trekkers