Monday, May 18, 2009

ug karon,

unsa naman sad imong sugilanon
sa imong pagka incognito
sa imong pagkawala
sa imong pagkahisaag
kung diin diin
nga eskinita
nga hagdanan
sa babaye nga nisaka
nga nagsyagit
nya'
iyang mata naa sa iyang baba
nga naglaway
ug kalamay
nga nagpabukal
sa puwa kong kwarto
diin ako naghigda
nga gisap-ungan
ang akong mata
sa puwa mo nga panyo
diin ginlabayan ug gatosang espada
ug ikaw nisulod
sa usa ka kwarto
diin naay
tulo ka mga higanting insekto
tulo ka mga lampinig
nga naghimo sa ilang balay
gikan sa ilang mga laway
ug imo kong gipriso
dungan sa ilang itlog
ug ako nahimong ulod
nga nahimong kabakaba
nga nahimong langgam
ug nahimong maya
ug nahimong balangaw
sa panganod, nag paanod
sa banka nga akong gimbugsay
sa kalimot
ako nag mugot

No comments:

Follow this blog with bloglovin

Follow my_hotmug

Bjork! Bjork! Bjork!

2

As Time Goes By

Trekkers