Wednesday, June 17, 2009

nangahilom


na ang mga yawit sa babaeng pakan
babaeng nasakitan
sa beynte ka semana nga nakawrasan
sa mga hagit
sa mga ngabil nga nagping-it
sa kalayo nga nilamparos
sa ilang mga barekos nagkabalikos

nangahilom na ang mga daguhong sa mga neknek
nga nikitkit sa panit
mga kwaknet nga bahog anghet
naglupad lupad sa ilok aning
langob nga diin nahikatulog
ang liboang mga gamot

nangahilom na ang mga samad
nga nilakra sa akong mata
nga ni kawkaw gikan sa kalimutaw
ngadto padung sa lapa-lapa
nag ekes-ekes, nag ekes-ekes
nag ekes-ekes, nag ekes-ekes
murag laway sa bukya
nga nipilit sa paa
sa babaye nga nagdangoyngoy
nagbakho sa maoy

nangahilom na
nangahilom na ang tanan
nangahilom na ang tanan
nga nagsamok-samok sa akoa

No comments:

Follow this blog with bloglovin

Follow my_hotmug

Bjork! Bjork! Bjork!

2

As Time Goes By

Trekkers