Thursday, January 06, 2011

back to grey old skytapos na ang mahabang celebrasyon
mga maidlap na maliligayang sandali
balik sa maynila
balik sa dating gawi

***

ewan kung ano ang meron para sa akin ditto
at ano ang maiidulot sa mga darating na panahon,

si batman lang talaga ang nakaka.alam
sya na ang bahala


x

No comments:

Follow this blog with bloglovin

Follow my_hotmug

Bjork! Bjork! Bjork!

2

As Time Goes By

Trekkers