Saturday, July 14, 2012

hintay

ibulong mo
ang pangalan ko
sa mga libo libong
nawawalang spiritu

himayin ang mga daing
nitong mga paa
kung saan saan na
nakarating
upang masulyap ang tamis
ng yung pagtingin

hinihintay
inaasam asam
ang muling pagtagpo
ng ating mga braso
ng ating mga anino

sabik sa haplos ng yung pagsisinungaling
mga ilusyon na nagpapaliyab
sa aking mga mata
mga ala-ala o haka-haka
na minsan,
tayong dalawa ay nag-iisa
isang saglit ng kahapong
inanod na ng limot
o di kaya,
di mo nais makita

No comments:

Follow this blog with bloglovin

Follow my_hotmug

Bjork! Bjork! Bjork!

2

As Time Goes By

Trekkers