Saturday, July 21, 2012

isang liham

kinakailangan pa ba ng
bigkis ng sining at agham

upang maintindihan ang
iyong mga nakatagong liham

na wari'y sumasalaysay
sa himig ng yung pagkukunwari

kung saan tumitimbang
ang mga sari saring

aspeto ng kaunlaran at kasukdulan
sa kwentong tila walang patutunguhan

isang liham na di matapos tapos
di maipasok sa bote at

di maitapon
sa dagat ng katiyakan

No comments:

Follow this blog with bloglovin

Follow my_hotmug

Bjork! Bjork! Bjork!

2

As Time Goes By

Trekkers