Tuesday, May 28, 2013

kasagbotan

kagoul ang imong hamog
na nisakop sa akong pag inusara
dinhi sa kaniadtong kaumahan,
nga gimpistahan sa mga balili
sa walay kasayuran

wala baya ni uwan kagabii
pero ang lapok sa imong mga mata
nag sagol sa imong naminhod nga kasing kasing
na wala na gyuy makit-ang pag abi abi
unsa pa kahay katin'awan
sa paglantaw---lapos sa sapa sa akong gibati?

ambot kung nahanaw ba
o kun daw sama sa sinuka
gikan sa tiyan nga walay sulod
o sa atay na walay hilisonon
ang pag gawas sa apdo
ang pagbuto sa kapait diha sa baba nga way dila
usa ka alimogmog
resulta sa mga matang sa pang hilawas
mahatungod sa klase klaseng mga panghitabo
nga ang mga bukton ug ang mga tiil
nag abot didto
sa tunga tunga
sa alimpulo sa atong panaghiusa
kaniadtong, nag uban pa tang duha

asa naman tong yuta, nga atong dapat bungkagon
asa naman tong liso, nga atong dapat itanom
asa naman to itugsok? dinhi sa kasagbotan?

usa ka misyon na dili gyud matuman
human sa pila ka tuig nato nga walay
pag tagad, sa walay pag panghilabot
nya inig gabii
dungan sa pag yawyaw sa mga gangis
ug pagkotkot sa mga ulod
ang atong kaniadtong uma
wala nay matamnan pa

Follow this blog with bloglovin

Follow my_hotmug

Bjork! Bjork! Bjork!

2

As Time Goes By

Trekkers